About Schoolido

Location
Stockholm
Industry
Other
Investor

Schoolido är inte läroböcker på nätet, eller en digital faktabank. Det är en ny och unik lärtjänst för elever och lärare på högstadiet, som erbjuder olika möjligheter för olika lärstilar. Idag erbjuder Schoolido 10 snart kompletta ämnen för åk 7-9, i enlighet med läroplanen. Samtliga ämnen är granskade och kvalitetssäkrade tillsammans med lärare och lektorer. Elever kan lära på sitt sätt genom film, bild, ljud, text, quiz, fördjupningsuppgifter och genom att hjälpa varandra tillsammans i vårt öppna forum, Schoolroom. För lärare är Schoolido en enorm resurs i undervisningen, som ger hjälp med struktur, planering, inspiration och - det viktigaste av allt - mer tid för eleverna.

All jobs at Schoolido

About us| for startups| For INVESTORS

Ulrikagatan 13. 11523 Stockholm.

© 2016 StartupJobs.se