About Kodcentrum

Location
Stockholm
Industry
Investor

Kodcentrum är en dynamisk organisation i start-up-anda, där medarbetares, volontärers och sponsorers engagemang och kompetens bidrar till den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen. Organisationen tar sin utgångspunkt i sektorsamverkan för att skapa förutsättningar för alla barn och unga att skapa med kod.

Genom ett nätverk av kodstugor runt om i landet skapar Kodcentrum mötesplatser där barn och unga mellan 9-13 år får träffa vuxna förebilder, yrkesverksamma programmerare och studenter, som delar med sig av sina kunskaper. Tillsammans med och hos våra företagspartners genomför vi barnhackathon där barn tillsammans med lärare eller förälder under en dag får upptäcka det digitala skapandets möjligheter.

På vår sajt Kodboken.se tillgängliggör vi allt pedagogiskt material vi använder oss av i verksamheten. Materialet utgår från fyra teman; skapa berättelser, skapa spel, skapa program och skapa musik. För att nå ännu fler barn och unga utvecklar Kodcentrum med finansiering från Vinnova ett ramverk för lärare i årskurs 4 och 5 som vill komma igång med programmering i skolan. Under 2016 fick Kodcentrum finansiering från Skolverket och vi följer det pågående arbetet och förslaget som lagts fram om att programmering och digital kompetens ska in i läroplanen. 

All jobs at Kodcentrum

Secretary General

@Kodcentrum, Stockholm | Private

About us| for startups| For INVESTORS

Ulrikagatan 13. 11523 Stockholm.

© 2016 StartupJobs.se